• slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3.jpg
  • slide_4.jpg
  • slide_5.jpg
  • slide_6.jpg
  • slide_7.jpg

       Založení vnitrostátní společnosti bylo uskutečněno 12. srpna 1992 současným majitelem panem Františkem nadrozmer 1DRMOLOU. V témže období bylo zakoupena první solo souprava značky Man. Jezdilo se především pro fy Vitana a posléze pro vytěžovací střediska. K dlouhodobě spolupracujícím firmám patřila fy Radegast.

         Složení vozového parku od roku 1993 se skládá především ze značky Scania, pro její spolehlivost, vytrvalost a nízké provozní náklady. Došlo také k zakoupení prvního plachtového návěsu značky Schmitz. Druhý tahač byl zakoupen v roce 1994 značky Volvo a zapřažen za něj byl opět plachtový návěs značky Traillor, který byl za nedlouho vyměněn za již ověřenou značku Schmitz.

Nadrozměr         K rozšíření vozového parku docházelo postupně, v roce 1996 byl pořízen další tahač značky Scania 113 s plachtovým návěsem. V roce 1998 bylo Volvo nahrazeno Renaultem, který byl v provozu pouze půl roku pro jeho poruchovost. V následujícím roce tj. 1999, došlo k omezení práce od fy Radegast, tudíž se rozšířil rozsah přepravujícího zboží, zde můžeme uvést např. vytěžování Milady Vysloužilové, Gappatrans, SGM, RTR – transport, ESA aj.

nadrozmer 3         Na přelomu nového tisíciletí byl obnoven vozový park a byla zakoupena Scania 500 opět s plachtovým návěsem Schmitz. Práce se dále rozvíjela s fy např. FTL, Sidop, Salzgitter, Železo Hranice, Quadtrans, Amont, Benett, DHL, Martin Sped, Alper, Persa.

         V roce 2006 přikoupeny dvě nové Scanie s plachtovým návěsem Schmitz. Opět rozšíření okruhu spolupracujících firem: Probaeq, Šlik zasílatelství, DT - mostárna, DT - vyhýbkárna, Lagermax, „KAF“, Šikling, Andrema Trans, Lucie Loučková, Spedition Feico.

         K velkému zlomu došlo v roce 2008, kdy byl zakoupen vlastní vytěžovací program. A také byl zakoupen další tahač značky Scania R 144 s novým návěsem pro nadrozměrnou přepravu značky Schwarzmüller. Obměna vozového parku značkou Scania R.

František Drmola

Majitel společnosti